Nội quy công ty

CÔNG TY TNHH MTV TMDVSX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hạ My Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oo0oo---

NỘI QUY CÔNG TY HẠ MY

1. Thời gian làm việc:

 • Thời gian làm việc là 8 giờ một ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy.

  • Sáng: Từ 7h30 đến 12h00

  • Chiều: Từ 13h00 đến 16h30

 • Thời gian làm việc tăng ca là 2h30 giờ một ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy.

  • Tối: Từ 17h00 đến 19h30

2. Chế độ điểm danh và chấm công:

 • Đến công ty sau giờ làm việc đã công bố được xem là đi trễ. Quá 30 phút được xem là nghi không phép.

 • Nghỉ không báo trước hoặc nghỉ đột xuất không có lý do phù hợp được xem là nghỉ không phép.

 • Sau các dịp nghỉ lễ tết, nghỉ thêm mà không có lý do phù hợp được xem là nghỉ không phép.

3. Tác phong và trang phục:

 • Quy định chung: Đi lại nhẹ nhành, nói nhỏ nhẹ nơi công cộng, không dùng lời lẽ thiếu văn hóa với đồng nghiệp và cấp trên.

 • Đối với Nam: Đồng phục công ty.

 • Đối với Nữ: Đồng phục công ty.

4. Trật tự và an toàn lao động:

 • Không được làm việc riêng và trao đổi riêng tư trong giờ làm việc, nếu rời vị trí làm việc trên 15 phút thì phải báo với cấp trên trực tiếp.

 • Không được sử dụng điện thoại trong giờ làm việc

 • Không được tiếp bạn bè, người thân trong tại Công Ty.

 • Không được hút thuốc lá trong xưởng sản xuất, hút thuốc phải đúng nơi quy định

 • Không được đem đồ ăn vào xưởng sản xuất.

 • Không được mang giầy dép vào xưởng sản xuất.

5. Quản lý & sử dụng tài sản công ty:

 • Công nhân viên trước khi rời nơi làm việc phải sắp xếp gọn gàng, kiểm tra, tắt, khóa cẩn thận các thiết bị máy móc sử dụng trong Công ty để tiết kiệm và đảm bảo an toàn lao động.

 • Công nhân viên ở lại tại Công Ty phải giũ gìn vệ sinh chung và tắt các thiết bị điện khi đi ra khỏi phòng.

 • Công nhân viên phải trung thực, thật thà, sáng tạo và luôn ý thức tiết kiệm, bảo vệ tài sản của công ty.

 • Tài sản được công ty giao sử dụng phải được bảo quản tốt, nếu để hư hỏng, mất mất do thiếu trách nhiệm thì phải bồi thường theo giá trị tài sản.

 • Không được tự ý mang tài sản công ty ra khỏi công ty khi chưa có sự đồng ý của cấp trên.

 • Không được phép sử dụng tài sản công ty vào mục đích cá nhân

 • Giữ gìn vệ sinh chung, không vức khác bừa bãi, gọn gàng, nhà ăn, phòng ở và khu vực khuôn viên Công Ty

6. Phương tiện thông báo:

 • Được công bố trên văn bản gắn trên bảng tin nội bộ công ty.

 • Các thông tin cần phải truyền đạt bằng văn bản chính thức sẽ được gắn trên bảng tin nội bộ công ty.

7. Chế độ khen thưởng nhân viên:

 • Thưởng chuyên cần: 300.000 VNĐ.

 • Thưởng tổ may xuất sắc trong tháng: 800.000 VNĐ

 • Thưởng sang kiến đóng góp cho công ty : 200.000 VNĐ

8. Chế độ kỷ luật:

 • Rời vị trí làm việc quá 15 phút không báo với cấp trên niếu vi phạm bị phạt 300.000 VNĐ. Vi phạm 3 lần trong tháng sẽ bị thôi việc.

 • Nghe điện thoại trong xưởng sản xuất quá 15 phút niếu vi phạm bị phạt 200.000 VNĐ. Vi phạm 5 lần trong tháng sẽ bị thôi việc.

 • Tiếp khách trong xưởng và nhà ở sẽ bị kỹ luật thôi việc

 • Hút thuốc lá trong xưởng sản xuất niếu vi phạm bị phạt 300.000 VNĐ, Vi phạm 3 lần trong tháng sẽ bị thôi việc.

 • Đem đồ ăn vào xưởng sản xuất niếu vi phạm bị phạt 300.000 VNĐ, Vi phạm 3 lần trong tháng sẽ bị thôi việc.

 • Không được mang giầy dép vào xưởng sản xuất niếu vi phạm bị phạt 100.000 VNĐ, Vi phạm 5 lần trong tháng sẽ bị thôi việc.

 • Nghỉ việc không thông báo được xem là tự ý nghỉ việc niếu vi phạm bị phạt 500.000 VNĐ, Vi phạm 2 lần trong tháng sẽ bị thôi việc.

 • Mọi nhân viên thuộc mọi bộ phận đều phải tuân thủ các điều khoản quy định tại bảng nội quy công ty.

Ngày 23/05/2016

Giám đốc