Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Các sản phẩm tại .... được bảo hành miễn phí và theo thời gian quy định cùa từng sản phẩm .

1. Sản phẩm bị hỏng do lỗi của nhà sản xuất , cũng như do vận chuyển hàng hoá .

2. Còn trong thời hạn bảo hành, có phiếu bảo hành và thẻ mã số hoá đơn hợp lệ

3. Đặc biệt trong thời gian bảo hành, nếu lỗi sản phẩm do người sử dụng chúng tôi sẽ hỗ trợ một phần chi phí sửa chữa .